Darwin » Hoofdpagina » Welkom!
Extinction is the rule. Survival is the exception.

Nieuwe artikelen van Darwin

Waarom krimpen onze hersenen?

Waarom krimpen onze hersenen?

Het menselijk brein krimpt. Ruim 7 miljoen jaar lang nam de omvang van de hersenen van mensachtigen toe - bijna een verdrievoudiging in grootte. De laatste 10.000 jaar is het volume echter in een alar…
Evolutie: 5 hardnekkige misverstanden

Evolutie: 5 hardnekkige misverstanden

Evolutie Door Natuurlijke Selectie is een van de best onderbouwde theorieën in de geschiedenis van de wetenschap. Een breed spectrum aan bewijsvoering is afkomstig uit diverse wetenschappelijke discip…
Executieve functies en ADD/ADHD

Executieve functies en ADD/ADHD

Executieve functies vormen, simpel gesteld, het managementsysteem van onze hersenen. Deze mentale functies helpen ons om structuur aan te brengen in het uitvoeren van de vele taken die bij het dagelij…
Attention Deficit Disorder (ADD): symptomen en behandeling

Attention Deficit Disorder (ADD): symptomen en behandeling

Al meer dan honderd jaar wordt in de medische wereld onderkend dat extreem hyperactieve kinderen lijden aan een gedragsstoornis. In de jaren 70 kwam men erachter dat deze kinderen ook erg veel moeite…
Prehistorische reuzen: Tylosaurus

Prehistorische reuzen: Tylosaurus

Tyrannosaurus Rex staat algemeen bekend als hét landroofdier van de late Krijttijd. Met een lengte van meer dan 12 meter en een enorme bek met scherpe tanden moet het een afschrikwekkend monster zijn…
Schrijf mee!